Хмільник - офіційний сайт міста

http://hmilnyk.osp-ua.info/

Єдиний реєстраційний офіс


Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється державним реєстратором виконавчого комітету Хмільницької міської ради за адресою:
22000, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 10, 1 поверх.
 
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться у відповідності до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» виключно за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи-підприємця.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності
Необхідні документи:
·         заповнена машинодруком або від руки друкованими літерами реєстраційна картка встановленого зразка;
·         примірник оригіналу або нотаріально посвідчена копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;
два примірники установчих документів; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). інформацію   з   документами,   що   підтверджують структуру
власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити
фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Місцевий м. Хмільник бюджет – 220103
Код одержувача – 37730494
р/р – 31418512700010, МФО – 802015
170 грн. за державну реєстрацію
Банк: ГУДК у Вінницькій області м. Вінниці


 
Необхідні документи:
заповнену реєстраційну картку друкованими літерами відповідного зразка; копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця (два неоподатковувані мінімуми доходів громадян).
   Міський бюджет
р/р 31418512700010
34 грн. за державну реєстрацію
код платежу 220103
Державна реєстрація змін до установчих документів
Державна реєстрація зміни імені або місця проживання
·         заповнена машинодруком або від руки друкованими літерами реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
·         примірник оригіналу або нотаріально посвідчена копія рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів
·         оригінали установчих документів з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами чинними на дату подачі документів;
два примірники змін до установчих документів у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів (в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Місцевий м. Хмільник бюджет – 220103
Код одержувача – 34701015
р/р – 31418512700010, МФО – 802015
51 грн. за державну реєстрацію змін
Банк: ГУДК у Вінницькій області м. Вінниці
 
заповнену реєстраційну картку друкованими літерами на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця
 
Міський бюджет
р/р 31418512700010
10,2 грн. за державну реєстрацію змін
 
код платежу 220103
Форми реєстраційних карток додаються
Зміна видів економічної діяльності проводиться безкоштовно.
Таблиця перекодування видів економічної діяльності додається
Плата за одержання відомостей з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та
 за публікацію повідомлень  з 01.01.2013 р. по 30.06.2013 р.
за реквізитами:
Р/ рахунок – 31259272211767 у ГУДКС у м. Києві
МФО - 820019
Отримувач – Державна реєстраційна служба України
код ЄДРПОУ - 37508344
про зменшення статутного фонду - 51 грн.,
про втрату оригіналів установчих документів - 51 грн.
 
про прийняття рішення про виділ - 51 грн.,
 
За видачу виписки з ЄДР - 17 грн.
За видачу довідки з ЄДР - 17 грн. .+3,40 грн. за кожний використаний бланк
 За видачу витягу з ЄДР - 51 грн.+3,40 грн. за кожний використаний бланк
Підтвердженням внесення реєстраційного збору є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку. Форми запитів на видачу виписок, довідок та витягів додаються.
 Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до державного реєстратора виконавчого комітету Хмільницької міської ради Білаш Ніли Кирилівни, контактний телефон (04338) 2-32-93. Державний реєстратор працює щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 8.30 до 17.30, перерва з 13.00 до 14.00.

Адреса: 22000, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд.10, 1 поверх.

 


ЗАПИТ про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 
ЗАПИТ про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
 
ЗАПИТ про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 
ЗАПИТ про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 
ЗАПИТ про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (непотрібне викреслити (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про створення відокремленого підрозділу юридичної особи (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про підтвердження відомостей про юридичну особу,
які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,
приєднання, поділу, перетворення (непотрібне викреслити) (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням
щодо визнання юридичної особи банкрутом  (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця  (завантажити)


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця  (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про включення відомостей про фізичну особу – підприємця  (завантажити)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
про включення відомостей про юридичну особу (завантажити)

Таблиця перекодування видів економічної діяльності підприємств
для проведення державних статистичних спостережень
(з КВЕД-2005 на КВЕД-2010)  (завантажити)


 ©Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com