Хмільник - офіційний сайт міста

http://hmilnyk.osp-ua.info/

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації "Проект внесення змін до Генерального плану м. Хмільник Вінницької області"07.04.2015
Містобудівна документація "Проект внесення змін до Генерального плану міста Хмільника Вінницької області" розроблена Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя відповідно до договору № 862-01-2014  від26.08.2014 р.
 
Замовник - виконавчий комітет Хмільницької міської ради.
 
Підставою для розроблення проекту є рішення № 1573 55 сесії Хмільницької міської ради 6 скликання "Про розроблення містобудівної документації – проекту внесення змін до Генерального плану міста Хмільника та внесення змін  до Міської цільової програми розроблення містобудівної документації та впровадження містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2013-2016 роки."
 
Розроблення проекту внесення змін до генерального плану міста Хмільника обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста, його оздоровчо-рекреаційної зони та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17), ДБН Б.1.1-15:2012 тощо).
 
У проекті визначені: розвиток оздоровчо-рекреаційної зони, перспективна чисельність населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території. У складі документації, за окремими завданнями на розроблення виконані розділи «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період» та «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час».
 
Містобудівна документація виконана відповідно до чинних Державних будівельних норм (ДБН 362-92**, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.
 
Генеральний план розроблений на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000 та вихідній інформації станом на 1.01.2014 р., які були надані Замовником.
 
Проект розроблений на розрахунковий строк —1.01.2036 р.

При розробці проекту внесення змін до Генерального плану були враховані:
 
-   Закон України «Про оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення»;
 
-   Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 року №63 «Про затвердження режиму округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник»;
 
-   «Схема планування території Вінницької області» (Київ, інститут «Діпромісто»), затверджена рішенням 18 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання від 25.10.2013 р.;
 
-   «Генеральний план міста Хмільника» (Київ, інститут "Діпромісто", 1994 рік);
 
-   «Детальний план курортно-рекреаційної зони м. Хмільник Вінницької області» (Київ, інститут "Діпромісто"2008 рік);
 
-   Науково-проектна документація "Історико-архітектурний опорний план з визначенням історичного ареалу та зон охорони пам'яток м. Хмільник Вінницької області", (Київ, інститут "УкрНДІпроектреставрація" 2010 р.);
 
-    «Детальний план розвитку курорту м. Хмільник» (інститут "Діпромісто", 1989 рік);
 
-   «Проект із землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг по р. Південний Буг та р. Хвоса в межах міста Хмільника» (2005 р.);

-   SwisscontactUkraine Проект: Місто-курорт Хмільник. Розвиток курорту Хмільник як міжнародного Спа та бальнеологічного курорту Альберт Бугнон, Фріборг, Швейцарія. 2007 рік

-   Стратегія стійкого розвитку м. Хмільник до 2020 року.

Також були використані інші матеріали, надані Хмільницькою міською радою, окремими службами Вінницької області.

Креслення виконані з використанням технології геоінформаційних систем (ArcVieW 3.2 та ArcGis 9.1) на цифровій картографічній основі масштабу 1:5000, яка була надана Замовником.
 
СКЛАД ПРОЕКТУ
Назва матеріалів
Масштаб
1.      План існуючого використання території
1:5 000
2.      Схема існуючих планувальних обмежень
1:5 000
3.      Генеральний план (основне креслення)
1:5 000
4.      Схема проектних планувальних обмежень
1:5 000
5.      Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту
1:5 000
6.      Схема розташування м. Хмільник в системі розселення
1:50 000
7.      Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання
1:5 000
8.      Схема інженерної підготовки та захисту території
1:5 000
9.      Пояснювальна записка
книга
10. Схеми та пояснювальна записка у цифрових форматах
CD диск
Назва матеріалів
Масштаб
1.      Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час
1:5 000
2.      Розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час»
брошура
3.      Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація
1:5 000
4.      Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період
1:5 000
5.      Розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період»
брошура
6.      Розділ «Водопостачання та каналізація»
брошура
7.      Схеми і пояснювальні записки у цифрових форматах
CD диск
 
Згідно «Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», затвердженого Наказом Мінрегіонбуду України від 06.06.2011 р. мають обмежувальний гриф «ДСК» (спецчастина). Дані вимоги відносяться до розділів «Водопостачання та каналізація», «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)», які виконані у складі містобудівної документації «Проект внесення змін до генерального плану м. Хмільник Вінницької області» з обмежувальним грифом «Для службового користування».

З відповідною містобудівною документацією можна ознайомитися за адресою:м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, управління містобудування та архітектури міської ради, тел. 2-70-12. Проект внесення змін до Генерального плану міста Хмільника оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті міста Хмільника,а також шляхом розміщення у вільному доступі протягом робочого часу автентичних копій в загальнодоступному місці – в холі другого поверху приміщення виконавчого комітету Хмільницької міської ради (вул. Столярчука, 10).

Пропозиції до зазначеного вище проекту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі з 17 квітня до 22 травня 2015 року за поштовою адресою: 22000,  м. Хмільник, вул. Столярчука, 10

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами через центр надання адміністративних послуг у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації у центрі надання адміністративних послуг та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту - начальник управління містобудування та архітектури міської ради, головний архітектор міста - М.М. Загниборода (22000, м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, тел. 2-70-12).
 
 
Управління містобудування та архітектури Хмільницької міської ради

 

Файли для скачування:
 
1. Генеральний план
2. План існуючого використання території
3. Схема розташування населеного пункту в системі розселення
4. Схема проектних планувальних обмежень
5. Пояснювальна записка
 
 
 
 

 ©Інститут Трансформації Суспільства 2008
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com